ORKA MUHASEBE PROGRAMI

ORKA MUHASEBE PROGRAMI

Bilanço Usülü Muhasebe

E-devlet sürecinde ORKA, zorunlu bildirimleri, otomatik hazırlar ve siz de internet ortamına kolayca gönderirsiniz.

 • BA / BS Formları otomatik olarak oluşturulup ,Tek Tuş ile Maliye Bakanlığı Sitesine ve Beyanname Düzenleme Programına Gönderilebilir
 • Beyanname ve Mali Tablolar Maliye Bakanlığı Sitesine ve Beyanname Düzenleme Programına Aktarılabilir
 • Hızlı Kayıt ve Tevkifatlı Fatura Ek Modülü ile Seri Kayıt girilip KDV-2 Beyannamesi oluşturulabilir, Tevkifat Liste raporu alınabilir.
 • Hızlı Kayıt Ek Modülü ile ilgili Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 • Hızlı Kayıt ile Şablon Tanımlama ile ilgili Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 • Tevkifatlı Fatura ve KDV -2 Beyanname ile ilgili Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 • Bilanço , Gelir Tablosu ve Hesap Planı ve Diğer Tüm Raporlar HTML , Excel , Word ve Pdf Formatında Windows Ortamına Aktarılabilir

 • Programdaki tüm raporlar tek tuş ile Windows (Explorer, Excel ,Word ,Pdf) ortamına aktarılabilir,e-posta gönderilebilir.
 • Muhasebe Modülünde İşlenen Belgelerin, Matrah - Kdv Kontrolleri Yapılıp Rapor Alınabilir.

  Raporlar, DOS Desteği Olmayan, Laser ve InkJet gibi USB Uyumlu Yazıcılara da Gönderilebilir

  Mali Tabloların ve Hesap Planının İngilizce yada Almanca Alınabilmesi

 • Programda mali tablolar ve hesap planı tek tuşla İngilizce veya Almanca 'ya çevrilebilir.
 • Departman Takibi

 • İhtiyaca göre Departman / Masraf yeri tanımlanarak kayıt girilebilir ve bu kayıtlara göre döküm alınabilir.
 • Özel Hesap Dönemi

 • Özel Hesap Dönemine tabii firmalar için kullanılır.
 • Farklı Programlardan Orka Bilanço Muhasebe Modülüne Otomatik Kayıt Aktarımı Yapılması

 • Bu bölümde Orka dışındaki muhasebe yazılımlarından, Orka Bilanço Muhasebeye otomatik kayıt aktarımı sağlanır. Tanımlanan Ms Excel / Xml şablon üzerinden kayıtlar okunur. Transfer esnasında hesap planında olmayan hesaplar işlem esnasında otomatik olarak açılır.
 • Tanımlı Özel Fişler

 • Tek tuş ile tahakkukları yapılmış tüm borçların ödeme fişlerinin kesilmesi. (KDV, SSK Primi, Muhtasar Vergi, 381'e tahakkuku yapılmış kayıtların ödenebilmesi.)
 • Programda Menüler Arasında Tek Bir Tuş İle Geçiş Sağlanabilir.

 • Herhangi bir menüde iken; tek bir tuşla istenilen bölüme geçilip, bölümle ilgili rapor alınabilir.
 • Fiş Listeleri ve Yevmiye içinde Mizan + Muavin + Fiş Detayı
 • Muavin içinde Mizan + Fiş Detayı + Bilanço Tablosu + Gelir Tablosu
 • Veya Bilanço ve Gelir Tablosu içinde tek tuş ile Mizan ve Muavin kontrolü
 • Bulunulan Menüde Firma Seçimi Ekranına Girilip Firmalar Arası Geçiş İmkanı Sağlanmıştır.

  Fiş Kaydı Esnasında Yapılan İşlemin Anında Mizana Alınması

 • Fiş kaydında işlem yapıldıktan sonra anında hesabın ayrıntısı ve son değeri görülebilir. Özellikle 102-Bankalar hesaplarının takibinde kolaylık sağlanabilir.
 • Kaydı Yapılan Fişi Onaylayıp İşaret Atma

 • Kaydı yapılan ve yazdırılıp onaylanan fiş üzerinde tekrar değişiklik yapılması istenmiyor ise, fişe kayıt kontrolü için işaret atılır. Ve onay işareti kaldırılana kadar fişe işlem yapılamaz
 • İşletme Usülü Muhasebe

  E-devlet Sürecinde ORKA, Zorunlu Bildirimleri, Otomatik Hazırlar ve Siz de İnternet Ortamına Kolayca Gönderirsiniz.

  Ay içinde KDV Ödeme Listesi Alabilirsiniz.

  Hızlı Kayıt ve Tevkifatlı Kayıt Ek Modülleri ile Kayıtlarınızı Seri Olarak İşleyip KDV-2 Beyannamesini otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

 • Üstelik Tevkifatlı Belgelere Ait Döküm Alabilirsiniz.
 • İşletme Hesap Özeti ,Gelir Tablosu , Hesap Planı ve Diğer Tüm Raporlar HTML , Excel , Word ve Pdf Formatında Windows Ortamına Aktarılabilir.

  Firmanın Yıl İçinde Yapmış Olduğu Faaliyetlere Göre Farklı Hesap Özeti Alınabilir.

  Gelir / Gider Dökümü Farklı Döküm Seçenekleri ile Rapor Alınabilir.

 • Gelir / Gider Tek Sayfada yada Ayrı Ayrı Çıkarılabilir,Yazılacak Sayfa Sayısı Kontrol Edilebilir.
 • Raporlar, DOS Desteği Olmayan, Laser ve InkJet gibi USB Uyumlu Yazıcılara da Gönderilebilir

 • Ayrıca Tüm Raporlar ,E-posta Gönderilebilir.
 • Stok Envanter Raporu ve Maliyet Kar / Zarar Tablosu İle Belirli Bir Dönemde Yapılan Alış ve Satışların Sonunda oluşan Maliyeti yada Envanter Raporunu oluşturabilirsiniz.

  Kredi Kartı İle Yapılan Satışların Raporu Alınabilir.

  Personel Ücret Bordrosu

 • Ücret bordrolarının Brütten – Nete, Netten – Brüte hesaplanabilmesi,
 • Fazla mesai, sosyal yardım ve özel kesintilerin uygulanabilmesi,
 • Aylık, Dört Aylık SSK Bildirgesi, Emekliler için aylık S.G.D.P Bildirgesi alınabilmesi,
 • Yabancı uyruklu personel için dört aylık SSK Bildirgesinin alınabilmesi,
 • Aylık Bordroların sistemde saklanarak istenildiği anda tekrar incelenebilmesi,
 • Geçmiş aylara, yıllara kolaylıkla ulaşabilme imkanı,
 • İlk / Tekrar , Ek-1 ve Ek2 bildirimlerinin alınabilmesi,
 • Personel ve Eş-Çocuk için vizite kağıtlarının alınabilmesi,
 • Eş / Çocuk, Ana / Baba için Sağlık Belgelerinin alınabilmesi,
 • Tasarruf Fonu bildirgelerinin alınabilmesi,
 • Tasarruf Fonu 3 aylık şahıs bildirim ve icmal formu,
 • Tasarruf Teşvik İşyeri nema ödeme formu,
 • Asgari ücret değişikliğini tüm firmalara tek kayıtla otomatik olarak uygulama imkanı,
 • Asgari ücret tanımlarının 12 aylık tanımlanabilmesi (16 Yaş altı ve 16 yaş üstü),
 • SSK Taban ve tavan tanımlarının yapılabilmesi,
 • SSK aylık bildirge listesinin hazırlanması,
 • Tüm firmaların bir önceki ay kayıtlarının gelecek aya istenilen alanlar işaretlenerek devrinin yapılabilmesi,
 • Özel gider indirim bordrosunun hesaplanması,
 • Özel gider İndirimi geri ödeme bordrosunun alınabilmesi,
 • İşyeri Bildirgesinin hazırlanması,
 • SSK aylık ödeme listesinin alınabilmesi,
 • Bütün mükelleflerin ücret bordrolarının, Hesap Pusulalarının, Aylık ve 4 aylık bildirgelerinin, emekli S.G.D.P bildirgelerinin dökümlerinin toplu alınabilmesi,
 • Aylık ve 4 aylık bildirgelerinin matbaa formlarına göre satır sütun ayarlarının yapılabilmesi,
 • Hazırlanmış olan personel ücret bordrolarının deftere toplu ve tek firma bazında entegresinin yapılabilmesi,
 • İkramiye bordrosunun alınabilmesi.
 • Sabit Kıymet / Amortisman / YDF

 • Sabit Kıymetlere Uygun Hesap Planı
 • Sabit Kıymet Mizanının Özet veya Ayrıntılı olarak Alınabilmesi
 • Tek Tuşla Amortisman Hesaplatılabilmesi ve Amortisman Defteri Tutulabilmesi,
 • Dönemsel Amortisman Listesi Alınabilmesi
 • Tüm Amortisman Hesaplama Yöntemlerine Göre İşlem Yapılabilmesi ve Dönemsel Amortismanı Entegre Edilebilmesi
 • Tek Tuşla Sene Sonu Devir İşlemlerinin Yapılabilmesi,
 • Tek Tuşla Enflasyon Değerleme Yapılabilmesi ,Bilançoya Entegrasyonu ve Sonuçların Analiz Edilebilmesi
 • Tüm Raporlar HTML , Excel , Word ve Pdf Formatında Windows Ortamına Aktarılabilir.
 • Raporlar, DOS Desteği Olmayan, Laser ve InkJet gibi USB Uyumlu Yazıcılara da Gönderilebilir,
 • Ayrıca Tüm Raporlar ,E-posta Gönderilebilir.
 • SMMM Büro İşlemleri

 • E-devlet sürecinde ORKA, zorunlu bildirimleri, otomatik hazırlar ve siz de internet ortamına kolayca gönderirsiniz.
 • Aylık ve 3 aylık Muhtasar Beyannameler Hazırlanabilmesi,E-Beyanname Olarak (Maliye Bakanlığı Sitesine veya BDP' ye) gönderilebilmesi
 • Tüm Raporlar HTML , Excel , Word,Open Office ve Pdf Formatında Windows Ortamına Aktarılabilmesi
 • Raporlar, DOS Desteği Olmayan, Laser ve InkJet gibi USB Uyumlu Yazıcılara da Gönderilebilir
 • Muhtasar ödeme listesinin alınabilmesi;
 • Müstahsil Makbuz Listesinin Hazırlanabilmesi;
 • Serbest Meslek Makbuz Kayıtlarının Girilebilmesi;
 • Serbest Meslek Makbuz Formu Tanımlanabilmesi,
 • Diğer Muhtasar Kayıtları Yapılabilmesi,
 • Kira Bitiş Sürelerinin Kolaylıkla Takibi Yapılabilmesi;
 • SMMM' lere Ait Dönemsel Tevkifat Listesi Alınabilmesi,
 • Gelir ve Kurumlar Vergisinin Hesaplanarak Optik Okuyucu Formlarının Alınabilmesi,
 • Tasdiklenecek defterlerin noter sayfalarının hazırlanıp yazdırılabilmesi,
 • Tasdiklenecek defterlerin numaralandırılabilmesi,
 • Mükellef Adres Etiket / Zarf Yazdırılabilmesi,
 • Geçici Verginin Dönemsel Hesabı ve Yazıcı Formu Yazdırılabilmesi,elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Sitesine beyanname ekleri ile birlikte bildirilebilmesi,
 • Kiralar entegrasyonu (Tek tuşla tüm mükelleflerin kira tahakkuklarının dosyalarına entegresi),
 • Makbuz entegrasyonu (Kesilen Serbest Melek Makbuzu mükelleflerin dosyalarına gider ve S.M.M.M' nin defterine gelir entegresini yapabilmesi),
 • Zirai ürün entegrasyonu
 • Ticari Firma Programı (ICEBERG)

  ICEBERG Projesi nedir?

  ICEBERG bir çok alt sisteme sahip, yapısal büyük bir projedir. Büyük olmasına rağmen, son derece sade ve pratik bir kullanıma sahiptir.

  ICEBERG Projesi' nin, yazılım sektöründeki diğer ticari paket programlara benzer yönleri olsa da, tamamen farklı bir anlayışın ürünüdür. Anlayış farkı ise sistemin temeline dayanmaktadır. Sistemin temeli Tekdüzen Hesap Planı' dır. Tüm hesaplar ve kayıtlar buna göre işlem görür ve çalıştırılır.

  Sisteme ilk girişte Kebir, Grup ve Muavin hesaplar otomatik olarak açılır. Örneğin yeni bir müşteri tanımlanıyorsa, müşterinin kodundan önce 120, satıcı tanımlanıyorsa 320 ön kodu otomatik olarak yerleştirilir.

  Program kullanımını kolaylaştırmak için "Navigator" (Kılavuz) geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde hesap kodları otomatik olarak açılıp, basitçe kullanılabilmektedir. Tekdüzen Hesap Planı' nı bilmeyenlere bir eğitmen gibi sistemi öğretmektedir. Programı kullanabilmek için borç - alacak ilişkisini bilmek yeterlidir.

  Cari sisteme kayıt işleyebilmek için, karşılık hesabı gereklidir. Yani 120' den bir TL nakit girişi olduğunda, program bunu otomatik olarak 100 hesabının altındaki TL muavinine atmaktadır. Eğer bu bir çek ise karşılık olarak 101, senet ise 121... gibi. Çekin tahsilinde ise 101' e karşılık, 100, 102 veya 101' in alt grupları... gibi. 120' ye mal satıldığında, 600' lü hesaplar otomatik olarak işletilmektedir.

  Sistem bilanço programından bağımsız ama entegre bir şekilde çalışmaktadır.

  ICEBERG PROJESİNİN EN ÖNEMLİ FARKLARI

 • Eski bilgisayar sistemlerinde çalıştırılabilir (486 CPU, 8 MB Ram, 200 MB HDD yeterlidir). Ekstra donanım gerektirmez. Bütün raporlar, formlar ve belgeler, tek tuş ile anında Microsoft Excel©, Word©, Internet Explorer© ve diğer standart Windows© programlarına otomatik olarak gönderilebilir.
 • Çoklu dil kullanım özelliği. Bir terminaldeki ekran görüntüsü Türkçe, diğeri Almanca, bir diğeri İngilizce kullanılabilir.
 • Döviz sistemi. (1996 yılından itibaren bütün TCMB döviz kurları sistemin içinde hazır vaziyettedir.) Tüm işlemler döviz cinsinden takip edilebilir.
 • Sadece TL ile çalışıp, istenilen bir tarihdeki döviz kuruna göre tüm raporları alabilme özelliği. TL ile beraber alt satırda döviz karşılığı raporlanabilir (cari hesap ekstreleri, cari mizan, vb...).
 • Belge tarihindeki kurlara göre, herhangi bir döviz cinsine otomatik çevirim yapıp, rapor alınabilir.
 • Euro kur dönüşümleri otomatik olarak yapılabilir.
 • Çapraz kurlar ve kurların TL' ye göre artışları % olarak görülebilir.
 • Cari işlemlerde kur farklarının otomatik olarak işletilmesi (646, 656)
 • Açık Hesap Takip Sistemi (Belge Takip Sistemi, Taksit, Aidat, Fatura, ...)
 • Bu sistem ile bir belgeye ait kısmi ödeme yapılabilir. Alıcıya veya satıcıya ait ödenmemiş bir belgenin; tarihi, tutarı, açık tutarı, son uyarı tarihi, uyarı seviyesi, not, vb... gibi bilgileri takip edilebilir. Açık hesaplar kolayca raporlanıp, uyarı işlemleri otomatik olarak yapılabilir.
 • Kullanıcı yetkileri kolayca düzenlenebilir. Örneğin "10" numaralı kullanıcının, sistem menüsünün mizan kısmına girememesi veya kayıt silememesi, rapor alamaması, vb... gibi kısıtlamalar kolayca yapılabilir.
 • Kullanıcılara ait günlük veya toplam işlem raporları alınabilir.
 • Serbest tanımlı raporlar. İstenilen raporlar kullanıcı tarafından kolayca hazırlanabilir. Hazırlanan bu raporlar, mizan, ekstre, açık hesaplar, ... ile ortaklaşa kullanılabilir. Örneğin tüm Kadıköy' deki müşterilerinizi listeleyebilir, cari hesap kartlarını otomatik olarak işaretleyebilir, mizan, açık hesaplar ve ekstreleri de buna göre alabilirsiniz.
 • Müşterilerinizin ve satıcılarınızın listelelerini kolayca, detaylı bir şekilde alabilirsiniz. Etiketlerini ve zarflarını yazdırabilirsiniz.
 • Cari hesapları işaretleyerek, tüm raporlarını alabilirsiniz (mizan, ekstre, etiket, liste, ....).
 • Kasa defterleri (TL, döviz). Kasa giriş ve çıkışlarında, detay satırlarını görebilirsiniz. Örneğin müşteriye ait yapılan toplam tahsilatın, hangi belgelere ait olduğunu görebilirsiniz.
 • Müşterilerden alınan çekleri ve senetleri kolayca takip edebilirsiniz. Girişten icraya kadar bütün aşamaların takibini rahatca yapabilirsiniz. Çekleri, senetleri ve bordro formlarını yazıcıda yazdırabilirsiniz.
 • Ödeme emirleri (keşide çek, verilen senet, kredi kartı, yapılan havale ve diğer ödeme emirleri)' nin; takibini kolayca yapabilirsiniz. Ödemelerinizi listeleyebilirsiniz. Banka hesaplarınızı izleyebilirsiniz.
 • Kredi kartı tahsilatlarının takibini (POS makine tahsilatı) kolayca yapabilirsiniz.
 • Taksit kartı takip sistemi
 • Stok ve faturalama bölümlerinde genel olarak;

  Barkod ile çalışabilme. Alışları ve satışları siparişten faturalandırmaya kadar takip edebilirsiniz. Sipariş ve faturayı istenilen dövize göre anında çevirebilirsiniz. Konsinye faturalarını takip edebilirsiniz. Pozisyon çalışması, iskontolar, depozito takibi, internet üzerinden sipariş alma/gönderme işlemlerini yapabilir ve raporlarını kolayca alabilirsiniz. Muhasebeye entegre, sipariş raporlarının otomatik hazırlanması. AB İstatistik Enstitüsü raporları, ...

  Gruplama sistemiyle; Stok, personel, depo, satış, istatistik ile ilgili tüm alış/şatış ve stok mizanlarını listeleyebilirsiniz.

  Orka SQL Raporlama Modülü

 • Orka SQL Raporlama modülüyle beraber klasik Orka programlarının tüm verilerini, Microsoft© SQL Sistemine aktarırsınız.
 • Orka programlarının ürettiği raporlar haricinde, artık bağımsız olarak raporlar oluşturabileceksiniz.
 • Oluşturduğunuz bu raporları, Excel©, Word©, Explorer©, vs.. gibi ortamlara aktarabileceğiniz gibi, Programın içindeki raporlama modülüyle de, direkt olarak yazdırabileceksiniz.
 • İzlemekte olduğunuz tablonun ayarlarını değiştirebilir,bir sonraki izleme için ayarları saklayabilir ve daha sonra da geri yükleyebilirsiniz
 • Orka Eğitim Kitabı

  Orka Eğitim Kitabı'nın satış fiyatı K.D.V. dahil 15 TL'dır.

  10 adet ve üzeri alımlarda %20 indirim uygulanır.

  Orka Eğitim Paketi İçeriği:

 • Orka Eğitim Kitabı
 • Orka Eğitim CD'si
 • - Tek Düzen Hesap Planı Kitapcığı (HTML Dosya Biçiminde)
  - Orka Muhasebe Paketi Deneme Sürümü ve Örnek Kayıtlar
  - Orka Ticari Paket (Iceberg) Deneme Sürümü ve Örnek Kayıtlar
  - Orka Ticari Paket (Iceberg) Eğitim Videoları
  - Orka Eğitim Kitabı (PDF Dosya Biçiminde)
  - Orka Eğitim Planları
  - Orka Program Sunumları
  - Orka Muhasebe Paketi Yardım Dosyaları (HTML Dosya Biçiminde)
  - Orka Ticari Paket (Iceberg) Yardım Dosyaları (PDF Dosya Biçiminde)
  - Orka Tanıtım Broşürü
  - Orka Reklam Filmi
 • Orka Tuş Kullanım Kılavuzu